СОЦИАЛИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ ВСЕ ЛЕВЫЕ СИЛЫ ОБЪЕДИНИТЬСЯ

2016.03.21

ДЕКЛАРАЦІЯ принципів об'єднання лівих і лівоцентристських політичних сил України

Суспільно-політична, економічна ситуація, що склалася в державі, значно загострилась та досягає свого апогею. Широкі верстви населення опинилися далеко за межами виживання. Це прямий наслідок запровадженого владою так званого курсу реформ, який на справді виявився лише ширмою для подальшого привласнення національного багатства дуже вузьким, але наближеним до кола влади колом осіб.

Всіляко використовуючи «рецепти» міжнародних фінансових інституцій, олігархи з більшою силою взялися за приватизацію прибуткових підприємств, дійшовши навіть до свята святих – продажу землі сільсько-господарського призначення. В результаті країна опинилась на 134 місці у світі за рівнем ВВП на душу населення.

По суті, півпроцента населення України відверто заволоділи 90% народної власності. Доходи цієї «еліти» перевищують десятки млрд., коли в цей же час за рівнем ВВП на душу населення країна опинилася на 134 місці у світі.

Ці кошти вилучаються з кишень трудівників, заробітки яких штучно обмежені. Мінімальна заробітна плата, пенсії, стипендії стали на порядок нижче за реальний прожитковий мінімум.
Широко розрекламовані соціальні програми насправді виявляються «добродійністю за чужий рахунок», оскільки їх фактично оплачують мільйони пересічних платників податків. Державна політика в соціальній та гуманітарній сферах тільки прискорює деградацію суспільства і поглиблює демографічну катастрофу.

Руйнується наука, медицина. Кількість освітніх та медичних закладів неухильно скорочується. Захворюваність на туберкульоз, СНІД, наркоманію, алкоголізм давно вивели Україну на «передові» позиції у Європі.

У пошуках роботи, не бачачи перспективи, молоде покоління все частіше покидає країну. Праце влаштувавшись, вони по суті, працюють на міць економіки інших держав.

Загрозливих темпів в Україні набувають зростання рівня злочинності, особливо серед неповнолітніх.

Громадяни так і залишились позбавленими можливості реальної впливати на ухвалення державних рішень. Їхня участь у політичному житті по суті обмежена участю у акціях протесту та виборчих кампаніях, що давно перетворилися на «вибори без вибору». Обіцяні демократичні реформи зводяться по суті до можливості заміни представників однієї олігархічної групи на представників іншої.

Реальну альтернативу олігархії можуть сформувати тільки ліві партії, що відстоюють інтереси людей праці та розділяють принципи соціал-демократії.

Заради досягнення цієї високої мети ми і об'єднуємо свої зусилля.

Головними принципами нашого об'єднання ми вважаємо:

І. У соціальній сфері:

1. Захист інтересів людини праці.
Забезпечення зростання частки зарплати в собівартості продукції та ВВП. Подолання «бідності людей, які працюють» і перехід до моделі «дорогої робочої сили» Працююча людина не може бути бідною. Забезпечення тісного взаємозв'язку промислової і соціальної політики, що передбачає формування соціокультурного середовища економічного розвитку, модернізацію освітньої системи, створення сучасного динамічного ринку праці, посилення справедливої системи соціального забезпечення та розбудову засад соцобрахування.

2. Підтримка боротьби найнятих робітників і підприємців середнього класу за їхні права.
Сприяння в організації акцій протесту і страйків у випадку, якщо інші способи дії на працедавців виявляються неефективними.

3. Створення надійних гарантій конституційного права на працю.
Контроль за виконанням Законів України «Про працю».
Проведення політики максимальної зайнятості. Створення нових робочих місць, передусім - у перспективних і наукомістких секторах економіки.
Розв'язання проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів, передусім, шляхом поліпшення умов праці та підвищення її оплати.

4. Співпраця з профспілками. Сприяння їхньому оновленню, виведенню з під впливу адміністрацій підприємств і організацій, перетворенню на справжній ефективний інструмент боротьби працівників за їхні права.
Сприяння об'єднанню профспілкового руху.

5. Подолання розриву між багатими та бідними шляхом загального підвищення соціальних стандартів. Встановлення мінімальної зарплати і пенсії не нижче за реальний прожитковий мінімум.
Встановлення мінімуму почасової оплати.

6. Пенсійна реформа на користь працівників і пенсіонерів.

7. Реальне забезпечення умов для функціонування системи безплатної освіти. Забезпечення доступності освіти для всіх громадян України, незалежно від рівня їхніх доходів. Підвищення якості освіти.

8. Реальне забезпечення умов для функціонування системи безплатної охорони здоров'я.
Реформа системи охорони здоров'я, забезпечення населення доступними та якісними медичними послугами, захист прав пацієнтів.

9. Боротьба з безпритульністю, «соціальними» хворобами, алкоголізмом і наркоманією.

10. Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека. Боротьба із забрудненням річок, озер, знищення карпатських та кримських лісів, шляхом припинення злочинної вирубки лісів, відновлення очисних споруд, очистки забруднених територій.

II. В економічній сфері:
1. Зупинення здирницької приватизації.
Встановлення державного контролю над енергоринком, підприємствами ВПК, вино-горілчаною та тютюновою промисловістю.
Обов'язкове обнародування інформації про реальних власників нерухомості та промислових об'єктів.

2. Здійснити гуманізацію економіки, серед орієнтирів, якої – забезпечення громадянам України гідних умов життя через належну оплату праці, безпечні, якісні умови праці, які дозволяють людині поєднувати ефективне використання свого трудового потенціалу з власним добробутом, благополуччям та всебічним гармонійним розвитком, забезпечення громадянам України права вибору напрямків реалізації свого творчого трудового потенціалу.

3. Розробити державну програму відродження українського села, у якій передбачити виділення не менше 10% у державному бюджеті на розвиток сільського господарства, соціальної сфери на селі.

4. Вжити заходів, спрямованих на нейтралізацію ускладнень внаслідок вступу України до СОТ, підтримку сільськогосподарського товаровиробника з боку держави. Запровадити систему державних компенсацій за вирощування сільськогосподарських культур, дотацій на рослинницьку і тваринницьку продукцію на рівні країн Євросоюзу.

5. Забезпечити продовження мораторію на купівлю-продаж земель с/г призначення. Суб'єктами операцій із землею с/г призначення можуть бути виключно держава, відповідні громади, національні суб'єкти економічної діяльності та фізичні особи – лише громадяни України.

6. Забезпечення вдосконалення і розвитку систем кредитування, підтримку тим підприємцям, які розвивають інноваційне виробництво, створюють робочі місця для науково-технічних працівників.

7. Забезпечення ефективної діяльності Національного банку України з вимогою регулювання і реформування кредитної політики комерційних банків на користь споживачів.

8. Реформа ЖКГ на користь споживачів. Переглянути ціни і тарифи на комунальні послуги: електроенергія, газ, опалення, воду їх обґрунтованість. Тарифи на послуги не повинні перевищувати 10% сукупного доходу сім`ї. Боротьба із монополістами в цій сфері. До тих хто зловживає цим вживати силу закону. Вжити заходів до використання субсидій державною по забезпеченню модернізації ЖКГ.

ІІІ. У реформуванні влади, кадрової політики:
Стан влади в Україні на всіх рівнях – від центрального до місцевого – викликає законне незадоволення громадян. Цій владі люди не потрібні.

1. Завершити конституційну реформу, розширити повноваження влади на місцях. Не на словах, а на конкретних справах. Вдосконалювати культуру управління всіх гілок влади, що доводить сміттєва люстрація, блокування за «патріотичною» ініціативою без прорахування наслідків. Закон не працює, Конституція ігнорується, інститути державності знищуються. Тому до влади обирати дійсних патріотів держави, а не посередніх «активістів власного збагачення». Відкрити шляхи до влади молодим талановитим спеціалістам.

2. Посилити відповідальність влади за передвиборчі зобов'язання на законодавчому рівні.

3. Боротися з бюрократією державного апарату і відчуженням влади від народу. Посилити громадський контроль за діями влади.

4. Удосконалити законодавство про вибори народних депутатів України, депутатів місцевих рад через запровадження відкритих партійних списків, суттєвого зменшення прохідного бар'єру.

5. Створити загальнонаціональний реєстр кадрів державних управлінців, вдосконалити систему їх підготовки і оцінки діяльності. Забезпечити систему роботи із резервом кадрів.

IV. У сфері забезпечення прав людини:
1. Забезпечення реальної свободи слова. Створення громадського (народного) телебачення і радіо, незалежних як від бізнес-структур, так і від органів влади.
Обов'язкове обнародування інформації про реальних власників ЗМІ.

2. Захист мовних і культурних прав усіх громадян України, незалежно від їхнього походження. Надійні гарантії конституційного права громадян розмовляти, виховувати дітей, здобувати освіту і спілкуватися з органами державної влади рідною мовою.

Неухильне дотримання положень Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин.

3. Протидія проявам расизму і ксенофобії. Допомога жертвам расової та національної нетерпимості.
Ті хто прийшов до влади на хвилі Майдану, замість вирішення економічних проблем, зайнялись боротьбою з лівою ідеологією. Приклад – недолугий закон про декомунізацію. Націоналістична ідеологія, стає державною. Бандера і Шухевич, які співпрацювали із націонал-соціалістами третього рейху, стають символами незалежної України, їх прізвищами замість героїв Великої Вітчизняної війни називають вулиці, школи, в окремих регіонах їм встановлюють пам'ятники. Протидія подібним проявам, шляхом проведення референдумів.

4. Створення реальних умов для забезпечення гендерної рівності. Не менш як 30% жінок у представницьких органах влади і на керівних посадах у виконавчій владі.

V. У політичній сфері:
1. Завершення конституційної реформи. Формування повноцінної парламентсько-президентської держави.

2. Скасування недоторканності депутатів, суддів, президента, при забезпеченні реальних гарантій діяльності опозиції та незалежності суддів. Підвищення відповідальності всіх посадових осіб за порушення чинного законодавства.
Недопущення злиття бізнесу з владою.

3. Децентралізація влади. Розширення прав і повноважень місцевого самоврядування. Зміцнення фінансової самостійності місцевих общин і регіонів.
Формування бюджету «знизу догори». Надання органам місцевого самоврядування права законодавчої ініціативи.

4. Судова реформа, головною метою якої було б забезпечення права кожного громадянина на судовий захист.
Суддів має обирати народ.

5. Забезпечення прав трудових колективів.
Забезпечення профспілкам права законодавчої ініціативи.

6. Демократизація виборчого законодавства, яка має забезпечити реальне народовладдя.

VI. У зовнішній політиці:
1. Забезпечення нейтрального статусу України. Боротьба проти втягування країни в НАТО та інші військові блоки.

2. Європейська інтеграція України за умови забезпечення соціальних та економічних прав українських громадян і захисту національних інтересів України.

З метою досягнення цілей, викладених у цій Декларації, ми об'єднуємо свої зусилля.

Разом – до перемоги!
Поделиться в социальных сетях