БЕЗ МИРУ У НАС НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО

2017.04.12

МИР в Україні - головна і необхідна умова прогресивного розвитку нашого суспільства та держави.

Без миру у нас і наших дітей немає майбутнього!

МИР - ключовий елемент успішного реформування усіх сфер життя нашого суспільства.
Без миру будь-яка реформа приречена на провал!

МИР в Україні має бути встановлений виключно ненасильницьким шляхом на основі громадської згоди і загальнонаціонального примирення.

Без припинення збройних конфліктів, військових дій неможливе відновлення державного суверенітету над усією територією країни.

Для досягнення миру вважаємо за необхідне ініціювати загальнонаціональну загальнополітичну дискусію. Її результатом повинно стати вироблення широкої політичної платформи, що об'єднує усі прогресивні політичні сили України:

 • в основу державної політики має бути покладений принцип "людина понад усе", а не "держава понад усе", що означає неухильне забезпечення усіма державними інститутами конституційних прав і свобод людини та громадянина;
 • будь-які політичні та економічні реформи повинні виходити з принципів соціальної безконфліктності, вирівнювання рівня життя різних верств суспільства і забезпечення загальної зайнятості;
 • глибока адміністративно-територіальна реформа, бюджетна децентралізація і розширення прав місцевого самоврядування повинні стати головним напрямом реформування на найближчу перспективу;
 • в Україні, як у поліетнічній та полікультурній спільноті, повинно дотримуватись право національних меншин і європейські стандарти у сфері регіональних і міноритарних мов. Держава повинна усунутись від втручання у міжрелігійні або міжконфесійні стосунки;
 • агресивний войовничий націоналізм, розпалювання міжнаціональної ворожнечі, ревізія історичної спадщини Українського народу як єдиної історичної спільноти неприйнятні з точки зору державної політики;
 • зовнішня політика України повинна підкорятися пріоритетам внутрішнього розвитку, а не навпаки, і спрямовуватись на підвищення міжнародної ролі та безпеки країни, а також її економічної конкурентоспроможності. Орієнтація різних регіонів України, що історично склалася, на співпрацю із різними регіонами Європи та Євразії повинна лягти в основу відповідної державної політики.
Вищевикладені принципи повинні лягти в основу загальнонаціонального примирення та мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні. Для цього:

 • керівництво України зобов'язане визнати, що саме на ньому, а не на міжнародних посередниках, лежить головна відповідальність за мирне врегулювання. Мир в країні потрібний, передусім, нам, громадянам України по обидві сторони лінії протистояння;
 • враховуючи міжнародні реалії, основними інструментами мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні залишатимуться Мінські угоди 2014-15 рр. Необхідно докласти усіх зусиль для їх повного і неухильного виконання усіма сторонами;
 • виходячи з п.7 Мінського протоколу 2014 р., необхідно забезпечити "інклюзивний загальнонаціональний діалог" з питань мирного врегулювання, що означає безпосереднє спілкування з представниками непідконтрольних територій на усіх відповідних рівнях. Особливо важливий безпосередній діалог на рівні представників органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства;
 • влада повинна забезпечити реалізацію повномасштабної державної програми допомоги вимушеним переселенцям, а також прагнути забезпечення усієї повноти політичних і економічних прав і свобод наших громадян, що мешкають на непідконтрольних територіях, у т.ч. у т.зв. "сірій зоні" на лінії розмежування;
 • одним з головних пріоритетів мирного врегулювання має залишатись недопущення розриву економічних і фінансових зв'язків з непідконтрольними територіями та переорієнтації їхньої економічної діяльності на інші регіони. Держава повинна оперативно припиняти будь-яку незаконну діяльність на лінії розмежування, включаючи блокаду об'єктів інфраструктури та контрабанду;
 • на виконання Мінських угод необхідно невідкладно ужити усі необхідні заходи для розпуску незаконних збройних формувань, а також посилити відповідальність за незаконний обіг зброї.
Політична платформа
Поделиться в социальных сетях